#kombi kogeneracijska plinska elektrana

Cetinjani mogu odahnuti: Ministarstvo zaštite okoliša konačno odbacilo projekt TE Peruća!

Nositelj zahvata dužan podmiriti sve troškove u postupku procjene utjecaja na okoliš

NAJNOVIJE