#Drvar

(FOTO) Drvarski katolici nemaju pravo na crkvu, ali ni na groblje – Općina i...

Općinske vlasti nikada nisu dale komad zemlje za katoličko groblje

Ljetni kampovi djece i mladih u Drvaru i Bos. Grahovu: Koristan sadržaj umjesto ‘praznine’...

U župama Bos. Grahovo i Drvar i ovog će se ljeta, po treći put za redom, održati kampovi za djecu i mlade koji će biti i međunarodnog karaktera.

Drvarski župnik ponovno zatražio izgradnju katoličke crkve od srpskih vlasti

"Mi se nećemo umoriti niti odustati od traženja svojih prava

(FOTO) Mladi iz Drvara i Grahova na Susretu HKM u Vukovaru

Većina mainstream medija u Hrvatskoj prešutjela je ovaj veličanstveni skup u Vukovaru

(FOTO) Apostolski nuncij u BiH Luigi Pezzuto na proslavi patrona župe Drvar

„Za Boga i Crkvu periferije postaju središta“

Apostolski nuncij u BiH Luigi Pezzuto posjetio Drvar zbog zapreka u izgradnji crkve

U otvorenom i konstruktivnom razgovoru svi su se sugovornici složili da se problem izgradnje crkve u Drvaru bespotrebno predugo politizira.

Zamjenik voditelja Misije OESS u BIH u posjetu župi Drvar

Zamjenik voditelja Misije OESS-a u BiH Alexander Chuplygin sa svojom pratnjom posjetio je 16. veljače 2017. župu Drvar.

(FOTO) Visoka izaslanstva u Drvaru zbog problema oko izgradnje katoličke crkve

Pitanje izgradnje katoličke crkve u Drvaru ponovno je aktualizirano

Katolici u Drvaru 69 godina čekaju na svoju crkvu

Tijekom II. svjetskog rata gotovo su svi Hrvati katolici, zajedno sa župnikom vlč. Waldemarom Maximilianom Nestorom, bili ubijeni,

Župnik u Drvaru najavio tužbu Strasbourgu nastavi li se ignoriranje 22 godine starog zahtjeva...

U međuvremenu se katolički vjerski obredi obavljaju u neodgovarajućim privremenim prostorima koji nisu crkveno vlasništvo.

NAJNOVIJE