#James Comey

FBI objavio da nakon istrage nije promijenio zaključke o elektroničkoj pošti Hillary Clinton

Direktor FBI-ja James Comey u nedjelju je poručio američkom Kongresu kako nedavna provjera novo otkrivene elektroničke pošte nije promijenila zaključak te agencije da ne postoji osnova za kazneno gonjenje Hillary Clinton zbog njezine upotrebe privatnog servera.

Prednost Clinton se topi dok FBI istražuje e-mailove

Jednogodišnja istraga pokazala je u srpnju da je Clinton "iznimno neoprezno" koristila elektronsku poštu i da je najmanje 110 emailova sadržavalo povjerljive podatke, no utvrđeno je je da nije prekršila zakon.

FBI odboru Kongresa predao dokumente o istrazi nad Clinton

Odbor za nadzor, kojem predsjeda zastupnik Jason Chaffetz, zatražio je od FBI-ja informacije o njihovom razgovoru s Clinton.

NAJNOVIJE