Foto: fah

Nova vrsta mreže za krevet koja blokira otpornost komaraca na uobičajene insekticide pruža puno bolju zaštitu protiv malarije, pokazala je studija.

Komarci koji prenose malariju brzo razvijaju otpornost na insekticide i bolest se širi diljem Afrike, izlažući riziku milijune ljudi.

Kako bi smanjili prijetnju, znanstvenici su izumili novu mrežu za krevet koja u sebi sadrži piperonil butoksid, blokator prirodne obrane komaraca od standardnog insekticida piretroida.

U dvogodišnjoj studiji, u koju je bilo uključeno 15.000 djece u Tanzaniji, nova je mreža smanjila stopu oboljenja za 44 posto i 33 posto u prvoj, odnosno drugoj godini u odnosu na mrežu tretiranu samo piretroidom.

Istraživanje stručnjaka s londonskog Fakulteta za higijenu i tropsku medicinu objavljeno je u znanstvenom časopisu Lancet.

Obećavajući rezultati već su motivirali Svjetsku zdravstvenu organizaciju da preporuči širu upotrebu novih mreža.

Izvor: hina/mt