NDH je postupala kao saveznica Trećeg Reicha, a Hitlerove akcije bile su povezane s ulaskom Japana u rat protiv SAD-a. Naime, poznati napad na Pearl Harbor dogodio se točno tjedan dana prije nego je NDH objavila rat SAD-u.

Na današnji dan 14. prosinca 1941. Nezavisna Država Hrvatska objavila je rat Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji. Dogodilo se to tri dana nakon što je Hitler objavio rat SAD-u, a NDH je postupala kao njegova saveznica. Dapače, SAD-u su rat objavile Mađarska, Rumunjska, Bugarska i Slovačka još dva dana prije Nezavisne Države Hrvatske, a Albanija tri dana nakon nje.

Dakako, za Hitlera i Sile osovine situacija za objavu rata SAD-u bila je nepovoljna. Naime, Treći Reich još je prethodne godine doživio neuspjeh u osvajanju Velike Britanije, a upravo uoči spomenute objave rata Nijemci su zaustavljeni i pred Moskvom. Hitlerov je potez bio nelogičan, jer je nakon neuspjeha u borbi s tim dvjema svjetskim silama, odlučio objaviti rat i trećoj (i to najjačoj). Doduše, Hitlerove akcije bile su povezane s ulaskom Japana u rat protiv SAD-a. Poznati napad na Pearl Harbor dogodio se točno tjedan dana prije nego je NDH objavila rat SAD-u, no odluka se dugoročno ipak pokazala katastrofalnom.

Originalna video snimka proglašenja rata NDH prema SAD-u i Velikoj Britaniji:

https://www.youtube.com/watch?v=RIKW_Y0FxPU

Izvor: narod.hr
Photo: wikipedia