Foto: Commons wikimedia/Lolalatorre

Sagrađena za vrijeme španjolskog kralja Filipa II. palača je duga 224, a široka 153 metra i ima 16 dvorišta. U sebi sadrži veliku crkvu, na čiji oltar je padao pogled iz kraljeve sobe, tako da je Filip II. mogao promatrati misu i kad je ležao bolestan u krevetu.

Escorial je ujedno bio i jest jedan od najvećih katoličkih samostana na svijetu i u njemu danas žive redovnici augustinci.

Na današnji dan 1584. dovršena je gradnja Escoriala, jedne od najvećih kraljevskih palača na svijetu, smještene 45 kilometara sjeverozapadno od Madrida. Sagrađena za vrijeme španjolskog kralja Filipa II. palača je duga 224, a široka 153 metra i ima 16 dvorišta. U sebi sadrži veliku crkvu, na čiji oltar je padao pogled kraljeve sobe, tako da je Filip II. mogao promatrati misu i kad je ležao bolestan u krevetu. Naime, kralj Filip II. bio je vatreni katolik i cijeli je kraj 16. stoljeća obilježila njegova borba za kršćansku vjeru, naročito protiv Turaka Osmanlija.

Zanimljivo je da je tlocrt Escoriala u obliku rešetke navodno uzet po uzoru na rešetku na kojoj je mučen i ubijen sv. Lovro, poznati svetac iz ranokršćanskog razdoblja. Naime, to je navodno učinjeno po želji Filipa II., koji je time želio odati počast svecu na čiji je blagdan uspio pobijediti Francuze u znamenitoj Bitki kod Saint-Quentina. Naime, tu je pobjedu Filip II. ostvario točno na dan sv. Lovre 1557. godine.

Escorial nije bio samo kraljevska plača nego i jedan od najvećih katoličkih samostana na svijetu. To je bio samostan hijeronimitskog katoličkog reda. Time je pružao primjer zanimljive kombinacije svjetovnog i vjerskog sadržaja.

Danas tom u samostanu žive redovnici augustinci.

U sklopu palače Escorial nalazi se i znameniti mauzolej španjolskih kraljeva, s 26 mramornih sarkofaga. Svi španjolski kraljevi u posljednjih 450 godina pokopani su ondje, s iznimkom dvojice. Palača ima 2.673 prozora, 1.200 vrata, 86 stepeništa i 88 vodoskoka, a hodnici ukupno zahtijevaju 160 kilometara hoda.

Izvor: narod.hr