Nikola Banić: Jasenovac – slučaj Pilc

Foto: Narod.hr

Na tiskanom i mrežnom popisu jasenovačkih žrtava Javne ustanove Spomen-područja Jasenovac [1] brojne su pogreške i nepravilnosti kao što je već ranije opisivano (Pouzdanost, popunjenost i samodosljednost ‘Poimeničnog popisa žrtava KCL Jasenovac 1941.-1945.’, Istraživanje pokazalo – popis žrtava u Jasenovcu nije vjerodostojan!, ‘Poimenični popisa žrtava KCL Jasenovac 1941.-1945.’ i njegovo nepodudaranje s izvorišnim dokumentima, Kolika je cijena nepravilnosti popisa jasenovačkih žrtava?, Skriva li Slavko Goldstein namjerno istinu ili nije dovoljno sposoban za njezino otkrivanje?, Što se točno događalo s mrežnim jasenovačkim popisom do lipnja 2015. godine?, Židovsko pomaganje Hrvatskoj, Znači li odlazak u inozemstvo smrt?, Koliko treba vjerovati lažljivcu?, Mrežni jasenovački popis: Svaka dodatna informacija vezana uz taj popis od velikog je značaja, Jesu li partizani krivi za neke jasenovačke žrtve?, (Ne)kulturni mačak u vreći i Jasenovački popis – laž poželjnija od istine?).

Neki novi slučajevi

Neke od tih nepravilnosti je vrlo lako uočiti, dok je za neke druge potrebno kopati malo dublje po podacima. Kao primjer lako uočivih i jednostavnih nepravilnosti vrijedi spomenuti neke nove slučajeve.

Prvi od njih je Jakob Altarac rođen od otca Menahema 1893. godine u Sarajevu i prema mrežnom jasenovačkom popisu [2] navodno stradao 1942. godine u Jasenovcu. Na stranicama Yad Vashema [3] postoji dokument sa svjedočanstvom njegove nećakinje u kojem se tvrdi da je stradao u Auschwitzu, Nadalje, u mrežnom jasenovačkom popisu se spominje i Avram Levi rođen od otca Zadika 1872. godine u Sarajevu koji je prema mrežnom jasenovačkom popisu također navodno stradao1942. godine. Međutim, u jednom dokumentu sa svjedočanstvom u digitalnom arhivu Yad Vashema se za čovjeka sa svim istim podacima (osim oblika imena – umjesto Avram, navodi se Avraham) navodi da je za vrijeme rata bio u Beogradu. Za oba ova slučaja se na mrežnom jasenovačkom popisu kao glavni izvor podataka navodi “Popis žrtava Drugog svjetskog rata” Saveznog zavoda za statistiku Jugoslavije iz 1964. godine.

Niti jedan Adolfa Pilca kojeg bi se moglo povezati sa Sarajevom

Ovakvih ne nužno povezanih slučajeva može se naći mnogo kao što je već i učinjeno u prethodnim člancima, ali samo takvim individualnim gledanjem postoji mogućnost prelaska preko mnogo važnih detalja. Da bi se demonstriralo kako ti detalji mogu biti korisni u otkrivanju novih pogrešaka jednostavnim povezivanjem činjenica, u nastavku članka obradit će se zapisi za osobe prezimena Pilc. Tako vrijedi početi od dvojice Adolfa. Prema tiskanim podatcima Adolf Pilc iz Sarajeva rođen je 1904., prema digitalnom popisu navodno 1903.* godine, a stradao je od ustaša u Jasenovcu 1942. godine [2]. Zvjezdica uz pojedini podatak preuzeta iz jasenovačkoga popisa pokazuje da su sastavljači tog popisa nesigurni glede njegove točnosti, stoga je označen kao navodni. Drugi se Adolf prema tiskanom izdanju jasenovačkoga popisa preziva Pric, a prema mrežnom izdanju Pirc i samo se u toj pojedinosti razlikuje od predhodnika, a svi ostali podatci su istovjetnim onom prvom navedenom Adolfu Pilcu.

U središnjoj bazi podataka Yad Vashema [3] nalazi se sedam upisa s imenom Adolfa Pilca, ali nema niti jednog Adolfa Pilca kojeg bi se moglo povezati sa Sarajevom. Tri podatka odnose se na Adolfa Pilca iz Zavidovića u Bosni i Hercegovini, a ostali na osobe istog imena i sličnog prezimena iz istočne Europe. Prema najstarijim podatcima Adolf Pilc iz Zavidovića, sin Volka (Vilka), bio je deportiran u Auschwitz, a kao godina smrti navedena je 1945. Kao izvor podataka navodi se srpski popis židovskih žrtava objavljen nakon raspada Jugoslavije, tj. beogradski “Spisak žrtava rata 1941.-1945.: Jevreji” [4]. Preostala dva upisa temelje se na izjavama supruginih rođaka zabilježenih četiri desetljeća nakon Drugoga svjetskog rata i u oba se navodi Jasenovac kao mjesto stradanja. Samo kod jednog navedena je godina i to 1941. što je također različito u odnosu na podatak iz jasenovačkog popisa. Iz tih podataka se vidi da je taj Adolf Pilc bio rođen 1903. godine kao i žrtva iz jasenovačkog popisa te da je bio oženjen Mazaltom/Mazalom Bukitzom/Bukicom (inačice osobnog imena i nadimka). Ime Adolfa Prica ili Pirca ne nalazi se u bazi podataka Yad Vashema. Postoji velika vjerojatnost da se radi o jednoj te istoj osobi upisanoj dva puta. Kod upisa s iskrivljenim prezimenom Pric i Pirc naznačeno je i ime otca Jozef. Čini se da je ta osoba Adolf Pric ili Pirc je samo klon stvarne osobe Adolfa Pilca za kojega također ne postoje nesumnjivi dokazi da je stradao u Jasenovcu, dapače najstariji podatci o njemu ukazuju da je stradao u Auschwitzu [3].

Na samo mrežnoj, a ne i tiskanoj inačici jasenovačkoga popisa nalazi se Bukica Pilc iz Zavidovića bez navedene godine rođenja, imena otca i bez godine smrti kada je, kako se navodi, ubijena od ustaša u Staroj Gradiški. Na istom mrežnom, ali ne i tiskanom popisu nalazi se i ime Mazalte-Bukice Pilc-Konforti rođene 1904. godine u Sarajevu te ubijene 1942. u istom logoru Stara Gradiška kao i Bukica Pilc. Iz gore navedenih osobnih podataka o Adolfu Pilcu zna se da je bio oženjen Mazaltom Bukicom. Prema podatcima iz Yad Vashema [3] Mazalta Pilc, po zanimanju učiteljica, rođena je u Sarajevu, a za vrijeme rata živjela je u Zavidovićima. Kao ostale inačice osobnog imena navedeno je Mazalta, Mazal, Bukica i Bukitza. Djevojačko prezime bilo joj je Konforti, otac joj se zvao Mordekhai, a majka Khana (Hana) rođena Levi. Podatci se temelje na izjavi njezine sestre Done Kohen. Navedeno je da je ubijena u Jami kod Gračanice u Bosni. Pretpostavka je da se možda radi o rudniku ugljena Gračanica u selu Rosulje kod Bugojna. Na temelju navedenih podataka može se zaključiti da su Bukica Pilc iz Zavidovića i Mazalta-Bukica Pilc-Konforti jedna te ista osoba i da nisu stradale u Staroj Gradiški odnosno u Jasenovcu.

Dva puta zapisano ime Ane tj. Anice Pilc

U Yad Vashemu nalazi se dva puta zapisano ime Ane tj. Anice Pilc, učenice iz Zavidovića, rođene od otca Adolfa i majke Bukice. Navedeno je da je stradala 1941. godine, u Jami kod Gračanice u Bosni. Prema podatcima iz Yad Vashema Adolf i Bukica Pilc roditelji su i Hilde Pilc, učenice iz Zavidovića, također dva puta upisane. Prema podatcima iz Yad Vashema Hilda Pilc, kći Adolfa i Mazalte, Mazale, Bukice, ubijena je 1941. u Jami, Gračanica, Bosna. Podatke o ubijenima dale su njezine teta i sestrična. Na temelju gore navedenih podataka može se zaključiti da su Mazalta Pilc i njezine dvije kćeri Ana i Hilda ubijene najvjerojatnije u srednjoj Bosni, tj. da niti jedna od njih nije stradala u Jasenovcu ili u Staroj Gradiški.

Matilda Pilc rođena 1929.

Sljedeća navodna žrtva je Matilda Pilc rođena 1929. u Zavidoviću kao kći Adolfa koja se također na tiskanom i mrežnom jasenovačkom popisu navodi kao žrtva u Jasenovcu gdje je navodno ubijena 1942. godine. U arhivu Yad Vashema nalazi se, doduše, Matilda Pilc iz Zavidovića, kći Adolfa, rođena 1929. godine. Navedeno je da je stradala 15.06.1942 u Jasenovcu. No, izvor podataka je notorni beogradski propagandistički “Spisak žrtava rata 1941-1945: Jevreji” [4]. Prema podatcima iz Yad Vashema Dona Erdonja Konforti Kohen, sestra Mazalte Bukice Pilc rođene Konforti, ukupno je navela četiri osobe iz svoje obitelji stradale tijekom Drugoga svjetskog rata i to Adolfa, Mazaltu Bukicu, Anu i Hildu Pilc. Nadalje, druga bliska rođakinja također je izjavom navela neke stradale članove obitelji, ali niti jedna od njih ne spominje Matildu Pilc. Moglo bi se predpostaviti da je najvjerojatnije Hilda Pilc u propagadističke svrhe preimenovana u Matildu Pilc. Budući da je Hilda stradala u srednjoj Bosni, trebalo ju je uvjetno rečeno nekako smjestiti u Jasenovac pa je u tu svrhu izmišljena Matilda i to s godinom smrti 1942.

Hana Konforti na mrežnom ali ne i na tiskanom jasenovačkom popisu

Na mrežnom, ali ne i na tiskanom jasenovačkom popisu [2] nalazi se i Hana Konforti iz Travnika, kći Salamona, rođena 1886. godine. Prema tom zapisu ubijena je od ustaša u Jasenovcu 1942. godine. U Yad Vashemu nalazi se osam upisa koincidentnih imenu Hana Konforti i od toga šest upisa odgovara istoj osobi [3]. Navedena imena su Khana i Hana djevojačkog prezimena Levi, a otčevo ime navodi se kao Salamon, Salomon, Solomon. Rođena je u Sarajevu, a za vrijeme rata boravila u Travniku. Bila je udana za Mordekhaia, Mordehaia. Jednom se navodi da je bila odvedena u logor Loborgrad/Đakovo, a u ostalim slučajevima da je bila odvedena u logor Đakovo. Kao vrijeme smrti navodi se 1942. godina., u drugom slučaju travanj 1942. godine, a u trećem je kao datum smrti naveden 04.06.1942. Iz gore navedenog može se zaključiti da Hana Konforti sigurno nije stradala u Jasenovcu.

Dva upisa koji koincidiraju s Mordehaijem Konfortijem

Nešto o imenu muža Hane Konforti i otca Mazalte Bukice Pilc. Na tiskanom (str. 788) [1] i mrežnom popisu jasenovačkih žrtava [2] nalazi se Mordehaj Konforti iz Sarajeva, otac mu je navodno Moise*, dakle uz iskazanu sumnju u točnost podatka. Prema tiskanom popisu rođen je 1887., a ubijen od ustaša 1942. godine. No, prema mrežnom popisu navodno je rođen 1888.* godine i navodno je ubijen 1941.* godine, dakle s istom nepouzdanošću podataka. Jedino je logor Jasenovac naveden kao “sigurno” odredište.

U Yad Vashemu nalaze se dva upisa koji koincidiraju s Mordehaijem Konfortijem iz jasenovačkog popisa. Prvi je Mordekhai Konforte / Konforti, službenik iz Sarajeva rođen 1887. godine oženjen za Esteru. Navodi se da je stradao u Jasenovcu.

Podatke je sredinom 1980-ih dala Dona Konforti Kohen koja se u obrascu navodi kao nećakinja, premda se zna da se radi o kćeri. Ova grješka ukazuje na neki mogući jezični problem pri ispunjavanju obrasca i automatiziranom prijevodu u digitalni oblik. Drugi upis o Mordechaju, Mordekhaju Konfortiju je na temelju izjave njegova brata Eliaha. Tu se navodi da je Mordekhai Konforti rođen 1886. godine, da mu se otac zove Moshe, što je podudarno s podacima iz Jasenovca, a majka Rakel te da je bio službenik u Sarajevu. Najvažnije je da je navedeno da je stradao u Oswiecemu odnosno u Auschwitzu. Prema tome moglo bi se reći da niti Mordekhai Konforti nije stradao u Jasenovcu.

Nevjerodostojan popis Saveznoga zavoda za statistiku Jugoslavije iz 1964. godine

O Jošku/Josefu Pilcu (1902.*), sinu Vilka i bratu Adolfa, podatci su na jasenovačkom popisu preuzeti iz poznatoga nevjerodostojnoga popisa Saveznoga zavoda za statistiku Jugoslavije iz 1964. godine, a na jadvašemskom popisu iz već navedenoga notorno nepouzdanog izvora beogradskog “Spiska” [4] pa ih se u trenutnom nedostatku neovisnih izvora ne će dalje elaborirati. Zato će se obraditi jedno drugo povezano ime iz jasenovačkoga popisa, a to je Hilel Pilc. Prema tom popisu Hilel Pilc iz Sarajeva rođen je 1935. godine. Otčevo ime je Josif (u tiskanom izdanju), odnosno Jozef* u mrežnom izdanju, navedeno s nesigurnošću. Navodno je stradao u Jasenovcu 1942. godine. U Yad Vashemu nalaze se dva upisa gdje se navodi ime Hilel Pilc, student tj. učenik iz Zavidovića rođen 1934. odnosno 1935. godine. Kao ime otca jednom se navodi Frido, a drugi put Jozef. Prvo otčevo ime je očita zabuna jer se Hilelu Pilcu majka zvala Frida. Ono što je najvažnije je da se kod jednog zapisa kao mjesto stradanja navodi Auschwitz i 1942. godina. Dakle na temelju navedenih podataka moglo bi se reći da su Hilel Pilc iz Sarajeva i Zavidovića ista osoba i da ta osoba nije stradala u Jasenovcu.

Na tiskanom i mrežnom jasenovačkom popisu [1][2] nalazi se Frida Pilc iz Zavidovića rođena 1910. godine. Prema jasenovačkom popisu ubijena od ustaša 1941. godine, naveden je i logor Jasenovac* kao mjesto smrti, ali uz dodatak zvjezdice zbog nepouzdanosti podatka. U Yad Vashemu [3] nalazi se ime Fride Pilc rođene 1908. godine u Travniku s boravištem u Zavidovićima. Kao ime otca navedeno je Tova Veizer / Weizer / Weiser. Prema izjavi prijatelja obitelji navedeno je da je ubijena, ali nije navedeno mjesto i okolnosti. Prema tom podatku može se zaključiti da Frida Pilc nije ubijena u Jasenovcu ili bar da o tome nema vjerodostojnih podataka, ali čini se da su i autori jasenovačkog popisa imali slična saznanja.

Relativno često prezime Konforti

Nešto o prezimeni Konforti. Prezime Konforti relativno je često na zapadnim granicama Otomanskog carstva, zabilježeno je kod Židova u Travniku, Sarajevu, Višegradu, Sjenici, Novom Pazaru, Prištini, Beogradu, Nišu, Sofiji, ali i kao prezime Konforte kod Hrvata u okolici Knina. Prezime je romanskog podrijetla, sličnost sa španjolskom riječi conforte ukazuje da se radi o sefaradskom ladinu.

Još jedan mali dodatak o Konfortima. Na mrežnom popisu JUSP Jasenovac nalazi se sedamdesetak osoba s prezimenom Konforti, s jednim izuzetkom svi su iz Bosne i Hercegovine, pretežno iz Sarajeva i Travnika [2]. Na mrežnoj stranici USHMM-a otprilike 2/5 preživjelih Konforti su iz Bosne i Hercegovine, oko 1/3 je iz Srbije, pretežno iz Beograda, a oko 1/5 je iz Bugarske, pretežno iz Sofije, a ostali Konforti/Conforti uglavnom su iz Italije [5]. Veliki broj Konforti odveden je u logore u Njemačkoj, najčešće u Bergen-Belsen i to ne samo oni iz Srbije već i iz Sarajeva. Dio Konforti bio je interniran na Rabu, a neki su internirani u sjevernoj Italiji.

Većina njih je između 1942 i 1944. prešla u Švicarsku, najviše nakon kapitulacije Italije 1943. godine. Zanimljivo je da se neki od tih preživjelih interniraca nalaze na mrežnom popisu jasenovačkih žrtava JUSP Jasenovac [2].

Primjerice Mordehaj Konforti rođen 1920., iz Sarajeva otac Zadik, prema jasenovačkom popisu ubijen u Jasenovcu 1942. Prema talijanskim mrežnim stranicama [6] Mordechai Konforti sin Sadikov, iz Sarajeva, rođen 1920. boravio je u svibnju 1943. u Italiji, s njime je bio i njegov otac Sadik. U teoriji je svašta moguće, ali u životu je malo toga ostvarivo pa tako i mogućnost da postoji takva koincidencije podataka da Mordehaj i Sadik iz Italije nisu oni za koje se tvrdi da su ubijeni u Jasenovcu godinu dana ranije. Sličan je i slučaj Josefa Konfortija iz jasenovačkog popisa. Prema podacima s mrežne stranice JUSP Jasenovac Josef Konforti je sin Zadika*, rođen 1912*, Židov* iz Travnika, a ubijen je od ustaša u Jasenovcu 1944* [2]. Autori jasenovačkog popisa su zvjezdicama označili nepouzdane podatke. Ime Giuseppe Konforty sin Sadika, iz Travnika, rođen 1912. nalazi se u talijanskim bazama podataka interniraca u Italiji [6][7].

U konkretnom slučaju Giuseppe Konforty registriran je 31.06.1943 u Asolu, Vicenza, a s njim je bila i šira obitelj uključivši i punicu i punca Žigu Neumanna, koji se također nalazi na jesenovačkom popisu Naravno netko bi mogao reći da se je navedeni Giuseppe/Josip s obitelji mogao vratiti u Hrvatsku nakon kapitulacije Italije. Iz iskustva se zna da se to uglavnom nije događalo, premda je bilo i takvih slučajeva. Međutim u ovom slučaju postoje podaci s mrežne stranice USHMM-a [5] prema kojima je grupa u kojoj su gore navedeni došla u Švicarsku početkom travnja 1944.

Svaki kvalificirani pristrani antifa intelektualac primjetio bi da bi u tom slučaju Josef Konforti imao još skoro osam mjeseci vremena za stići u Jasenovac taman da ga ustaše ubiju do kraja 1944.

Za takve je utješna informacija da je Josef Konforti preživio rat i svoju sudbinu ispričao je u razgovoru vođenom u Izraelu, a to se može provjeriti na mrežnim stranicama USHMM-a [5] kao što je već objašnjeno u jednom od prethodnih članaka.

————————————-

Izvori:
Smreka, Jelka; Mihovilović, Đorđe. Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac, 1941.-1945. Nn: Istraživanja Spomen-područja Jasenovac do 31. kolovoza 2007. [Naslov na prednjoj korici i na hrbtu: Jasenovac – žrtva je pojedinac.] Jelka Smreka, kustos i Đorđe Mihovilović, kustos. 1. izdanje. Niz: Banalnost zla. Nakl. Spomen-područje Jasenovac. Jasenovac, 12007., str. 1306 (Pilc) i 1340 (Pric). ― Pomenični popis žrtaca KCL Jasenovac 1941.-1945.
Pregled i pretraga poimeničnog popisa žrtava KCL Jasenovac (http://www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=7618)
The Central Database of Shoah Victims Names (http://yvng.yadvashem.org )
Spisak žrtava rata 1941-1945: Jevreji, Savezni zavod za statistiku, Savezna Republika Jugoslavija, 1992.
Holocaust Survivors and Victims Database – United States Holocaust Memorial Museum (http://www.ushmm.org/remember/the-holocaust-survivors-and-victims-resource-center/holocaust-survivors-and-victims-database )
Ebrei stranieri internati in Italia durante il periodo bellico (http://www.annapizzuti.it/pdf/nazione.php?n=jugoslav&t=Jugoslavia )
http://www.annapizzuti.it/database/rubrica.php

Podržite nas! Kako bismo Vas mogli nastaviti informirati o najvažnijim događajima i temama koje se ne mogu čitati u drugim medijima, potrebna nam je Vaša pomoć. Molimo Vas podržite Narod.hr s 50, 100, 200 ili više kuna. Svaka Vaša pomoć nam je značajna! Hvala Vam! Upute kako to možete učiniti možete pronaći OVDJE

Izvor: narod.hr/Hrvatski tjednik
Photo: narod.hr

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr dopušteno je registriranim korisnicima. Čitatelj koji želi komentirati članke obavezan se prethodno upoznati sa Pravilima komentiranja na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr te sa zabranama propisanim člankom 94. stavak 2. Zakona o elektroničkim medijima.