#poljoprivredni redari

Poljoprivredni

Poljoprivredni redari u Slavoniji: Danas ih je svega 10-ak

Antun Mak, poljoprivredni redar, govori u stanju s poljoprivrednicima u Slavoniji.

NAJNOVIJE