#Zoran Bahtijarević

Nakon utvrđenih nezakonitosti raspisan natječaj za ravnatelja Klaićeve bolnice: Zoran Bahtijarević ne ispunjava uvjete

Zoran Bahtijarević, dosadašnji vršitelj dužnosti ravnatelja Klinike za dječje bolesti Zagreb, odlazi s dužnosti.

Inspekcija utvrdila: Zoran Bahtijarević nezakonito na mjestu v. d. ravnatelja Klaićeve bolnice

U predmetu zdravstveno-inspekcijskog nadzora nad zakonitosti rada u Klinici za dječje bolesti Zagreb, viši zdravstveni inspektor donosi Rješenje u kojem se treba provesti javni natječaj za izbor ravnatelja Klinike, sukladno odredbama članaka 38. do 44. Zakona o ustanovama, u roku od 90 dana od primitka Rješenja.

Bahtijarević: Naši onkolozi odlučili su o liječenju za sedmero djece – to treba rješavati...

V.d. ravnatelja Klinike za dječje bolesti Zagreb, Zoran Bahtijarević, izjavio je da je...

NAJNOVIJE