Prof. Šterc: ‘Tijekom Oluje Hrvatsku je organizirano napustilo 130.000 Srba, brojka od 300.000 je srpska propaganda’

Stjepan Šterc vukovaru
Foto: Damir Humski, Universitas

Uoči povijesnog dana za Hrvatsku 5. kolovoza i ponosnog prisjećanja na oslobađanje najvećeg dijela Hrvatske prije 25 godina, razgovarali smo s dr.sc. Stjepanom Štercom, voditeljem Studija demografije i hrvatskog iseljeništva i predstojnikom istoimenog odjela na Fakultetu hrvatskih studija, haškim svjedokom u obrani hrvatskih generala i autorom elaborata za potrebe iste, pričuvnim časnikom Hrvatske vojske i autorom brojnih analiza vezanih za agresiju na RH, demografsku problematiku, hrvatsko iseljeništvo te hrvatsko društvo i prostor općenito.  

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Narod.hr: Približavanjem Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja iz Srbije i nekih političkih stranaka i udruga koje djeluju u Hrvatskoj učestalo dolaze laži o tome kako su Srbi protjerani iz Hrvatske tijekom i nakon operacije Oluja. Govori se o oko 300 000 Srba koji su u to vrijeme napustili Hrvatsku. Možete li to pobliže pojasniti?

Prije svega treba reći kako je hrvatski prostor bio posebni interes svima u okruženju kroz cijelu povijest i u geopolitičkom se smislu oko toga ništa bitno nije promijenilo. Istočna je jadranska obala najljepša europska obala, izgrađena u vapnencu i dolomitu i sa sredozemnom klimom, a preko nje je i izravan kontakt sa svjetskim morem. Njezina je kontrola bila i glavni pokretač agresije na Hrvatsku početkom devedesetih prošlog stoljeća. Ostala su objašnjenja uglavnom bila u funkciji micanja odgovornosti s druge strane i u funkciji političko-diplomatskih ublažavanja srbijanskog vojnog udara.

Također treba po ne znamo koji put podsjetiti kako je sve moglo završiti i prihvaćanjem Plana Z4, po kojem bi se praktički formirala država u državi s poveznicom samo u zajedničkoj vojsci i diplomaciji. Sve bi ostalo bilo razdvojeno: policija, carina, uprava, novac… Odbijanje sa srbijanske strane Plana Z4 imalo je svoj razlog, a on je u gubitku zacrtane linije Virovitica-Karlovac-Karlobag i velikog dijela istočne jadranske obale koja je i bila osnovni cilj udara na Hrvatsku i koju se mislilo relativno lako i u kratkom vremenu osvojiti. Ponajmanje se mislilo kako će razoružana Hrvatska idealizmom i velikim nacionalnim zanosom ustrojiti vojsku i postati obrambena sila na putu do zamišljenog scenarija pokoravanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Okupacijom preko četvrtine hrvatskog teritorija i držanjem u artiljerijskom dometu do trećine teritorija i posebno velikih hrvatskih gradova u trajanju 4 godine s velikim ljudskim i materijalnim stradanjem i svim odbijanjima ponuđenih pomirbenih planova, jasno je bilo kako će Hrvatska morati uzvratiti i sama osloboditi svoj državni prostor. Samo što je u to malo tko povjerovao, osim hrvatskog puka i hrvatskog političkog vrha. Kako stradavanja nisu prestajala Hrvatska je vojska krenula prvo s „Bljeskom”, a potom 5. kolovoza u olujnoj akciji i oslobodila velik dio državnog teritorija, stvarajući konačno time temelje hrvatske slobode i nove države. Pohvale vojnoj akciji Hrvatske vojske stizale su sa svih strana pa čak i iz pera poznatog srbijanskog vojnog analitičara kroz usporedbu Hrvatske i Izraelske vojske. Napisao je tada, par dana nakon „Oluje”: „ono što Izraelska vojska radi u sedam dana Hrvatska vojska provodi za tri”. 

Međutim, istovremeno su krenule sa suprotne strane i optužbe za etničko čišćenje i protjerivanje preko 300 000 Srba iz Hrvatske za vrijeme i nakon vojno-policijske akcije „Oluja” i ubrzo su podignute do haške razine optuživanja. Pritom je sve prethodno što se događalo u okupiranoj Hrvatskoj zanemareno, a političko je diplomatska snaga Hrvatske bila nespremna za bilo kakav ozbiljniji uzvrat i daleko od snage, organiziranosti, stručnosti i idealizma Hrvatske vojske. Ništa im nisu značile već tada brojne demografske analize i procjene, objavljeni znanstveni radovi i sudjelovanje znanstvenika u tumačenjima događanja. Godine je 1993. već objavljen znanstveni rad pod naslovom Demografski uzroci i posljedice rata protiv Hrvatske (Šterc, S., Pokos, N.,  Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, Vol. 2 No. 2-3 (4-5), 1993., str., 305-333.), u kojem se razmatraju demografski odnosi i jasno pokazuju okviri zbivanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Već je početkom 1992. godine u Hrvatskoj okupiran prostor na kojem je živjelo po popisu stanovništva iz 1991. 549 083 stanovnika ili 11,5 % od ukupnog, dok je u sastavu stanovništva bilo tek nešto iznad 50 % Srba (točnije 52,4 %). Ostalo su bili Hrvati i ostali. Cijeli je prostor praktički očišćen od nesrpskog stanovništva i to preko 230 000 Hrvata i ostalih (samo Hrvata oko 200 000), a u kasnijim se zbivanjima ova destrukcija gotovo i ne spominje. Posebno treba naglasiti kako je na bivšem okupiranom području u RH živjelo prema istom popisu tek oko 49, 5 % svih Srba u Hrvatskoj, dok ih je preko polovine živjelo u slobodnom dijelu Hrvatske. Važne su ovo spoznaje posebno u tumačenjima kako je Hrvatska napadnuta zbog  zaštite srpske manjine u Hrvatskoj. Četvrtina je Hrvatske okupirana s polovičnim odnosom Srba i ostalih i s manje od polovine Srba u ukupnom broju u Hrvatskoj. Iako se radi o vodećem znanstvenom časopisu iz društvenog i humanističkog znanstvenog područja najveće kategorizacije malo je hrvatska politička diplomacija koristila ovakvu egzaktnost. Toliko o razlozima napada na Hrvatsku i posljedicama agresije prije same „Oluje”. 

Prije početka suđenja u Hagu i osobnog svjedočenja vezanog za optužbe Hrvatske i hrvatskih generala za etničkog čišćenja objavljen je i rad o migracijama stanovništva za vrijeme srbijanske agresije na Hrvatsku 1998. godine (Šterc, S.,  Hrvatska između migracije i emigracije, Globus, 10.4.1998., broj 383, str. 40-45, 11 kartodijagrama i 2 tablice). Rad je objavljen u tjedniku u sklopu „Globusove” analize izvješća EU-a o Hrvatskoj, kako bi sadržaj bio dostupniji javnosti od formalnih znanstvenih objava i postao je službeni dokument Haškog suda. 

Koristeći samo srpske i srbijanske izvore iz njihovih parcijalnih popisa stanovništva i broja ljudi mobiliziranih i pod oružjem na okupiranim hrvatskim područjima i izvore iz biltena UNHCR-a, UNTAES-a i OESS-a za 1991. i 1992, godinu, moguće je bilo utvrditi strukturu i smjer migracija. Bilteni su UNHCR-a potvrđivali kako je već u prve dvije godine agresije na Hrvatsku okupirano područje napustilo oko 90 000 Srba, a do oslobađanja 1995. godine još oko 50 000 (bilteni 1993.-1995.). Prema tome, prije oslobađajuće operacije „Oluja” na cijelom je okupiranom području bilo oko 140 000 Srba i oko 25 000 nesrpskog stanovništva. Tijekom vojno-policijske operacije oslobađanja oko 130 000 Srba napušta bivše okupirano područje (bez Hrvatskog Podunavlja), dok ih je oko 10 000 ostalo, što potvrđuju brojni izvori međunarodnih institucija (čiji se rad bitno intenzivirao) i tzv. Langov popis. Isti izvori potvrđuju kako svih 130 000 osoba nije napustilo Hrvatsku, nego je ih je oko 18 000 zbrinuto u još uvijek okupiranom Hrvatskom Podunavlju iz kojeg s vremenom iseljavaju u Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i treće zemlje. Procjenjuje se kako je oko 20 000 Srba napustilo Hrvatsko Podunavlje prije dolaska UNTAES-a 15. siječnja 1996. godine, tako da je u tom okupiranom području nakon 1995. živjelo oko 45 000 domicilnih Srba, oko 18 000 doseljenih nakon „Oluje” i oko 12 000 nesrpskog stanovništva-ukupno oko 75 000 osoba. 

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Posebno treba naglasiti kako su ovi podaci temeljeni na međunarodnim izvorima bili poznati i svim predstavnicima svih međunarodnih institucija koje su djelovale u Hrvatskoj u Radnoj skupini o operativnim postupcima povratka (činili su ju predstavnici Vlade RH i svih međunarodnih institucija u RH) te sudskom vijeću, tužiteljstvu i obrani u Hagu, a vjerojatno i hrvatskoj diplomaciji. Usprkos tome brojka je od preko 300 000 Srba koji su napustili Hrvatsku u političkoj svakodnevnici usmjeravanja krivnje na Hrvatsku konstanta sve do današnjih dana. 

Dalje, Radna je skupina utvrdila (ponavljam uz međunarodno sudjelovanje i monitoring) u Programu povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba  iz 1998. godine (izvornik na 110 stranica preveden na engleski i raspravljan i prihvaćen na Vijeću sigurnosti UN-a, autor S.Š.) kategorizaciju preseljavanja na prognanike (prisilna migracija stanovništva unutar zemlje, izbjeglice (prisilna migracija iz drugih zemalja) i raseljene osobe (plansko povlačenje stanovništva-primjer Srba iz Hrvatske). Nije se slučajno stoga dogodilo kako su Hrvatska i njezini generali već u prvostupanjskoj presudi od 8 točaka optužnice oslobođeni jedino od odgovornosti za etničko čišćenje tijekom i nakon „Oluje”. Spominje li se to igdje ovih dana? 

Pored toga opće su poznati planovi bili u koje se to prostore u Srbiji i Hrvatskoj (primjer Hrvatskog Podunavlja) željelo usmjeriti to stanovništvo i kako je uopće bilo moguće u uvjetima prekida svih komunikacija unutar okupiranog područja prije kretanja hrvatskih snaga, istovremeno kretanje stanovništva iz tako širokog prostora ako to nije bilo prije dogovoreno. Puno izjava postoji Srba koji su napuštali Hrvatsku za „Oluje” kako su bili primorani na odlazak od strane okupacijskih vlasti. Uostalom, za planove povlačenja i usmjeravanja srpskog stanovništva znale su i vanjske obavještajne službe, međutim uvijek ostaje pitanje kako to hrvatske vlasti konačno ne postave kao međunarodno potvrđenu istinu.

Narod.hr: Svjedočili ste u Hagu i iznijeli pred sudskim vijećem, tužiteljstvom i obranom egzaktne podatke iz raznih izvora, od UNHCR-a i UN-a pa sve do srbijanskih izvora. Potvrđuju li ti podaci opravdanost stalnih pritisaka na Hrvatsku i mogu li konačno utvrđene istine po haškim presudama biti osnova i za utvrđivanje istine i odgovornosti na drugoj strani?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odgovor je na prethodno pitanje puno toga razjasnio i nisu ovdje više u pitanju istine, potvrde, egzaktnost podataka, oslobađajuća haška presuda i slično, već kako je moguća suzdržanost hrvatskih vlasti (uglavnom svih dosad) oko stalnog pritiska koji ne da jenjava, nego se povećava do razine uvjetovanosti s vremenskim odmakom. Plansku je neosnovanu i sudskim putem negiranu u Hagu tvrdnju o „Oluji” kao kriminalnoj akciji zasnovanoj na etničkom čišćenju moguće samo argumentima u javnom političkom i diplomatskom prostoru konačno postaviti u stvarne okvire, ali to mora jasno i rezolutno doći s vrha hrvatske vlasti. Pretpostavljajući najvažniju i povijesnu akciju oslobađanja Hrvatske od okupacije političkim trgovinskim važnostima i kriminalnim postupcima bez opravdanja apsolutno se može podvesti pod antihrvatsko djelovanje. 

Osim toga, negacija svega što se prije toga događalo i sve postupke od pokušaja s Planom Z4 pa do abolicije nije moguće ne postaviti kao doprinos Hrvatske smirivanju svega što se događalo za 4-godišnje okupacije hrvatskog državnog prostora i ublažavanja svih stradanja. Pritom se nema namjera aboliranja svih postupaka pri oslobađanju Hrvatske, ali se ne može prebrisati napad na Hrvatsku i 4-godišnju okupaciju i prihvatiti stalni pokušaji izjednačavanja krivnje. 

Narod.hr: Kako protumačiti stalnu i neprekinutu propagandu protiv Hrvatske koja ide do razine negacije srbijanske agresije na Hrvatsku i provođenja osvajačkog vojnog udara s 4-godišnjom okupacijom velikog dijela hrvatskog teritorija?

Zapravo je tumačenje jednostavno, pogled se prema zapadu i hrvatskoj jadranskoj obali nije bitno promijenio; nije dohvaćena ratom niti je Hrvatska slomljena agresijom, ali se nastoji primiriti suptilnijim načinima u novim okolnostima. Hrvatskoj se povijesna i vječna krivnja stalno mora pripisivati, mora ju se naslanjati na prethodno ratno razdoblje i uvijek s istim osloncem na ugroženost isključivo jedne manjine. Rezultat je takvog djelovanja neuređenost hrvatskog društva i prostora, usporenost gospodarskog i inog razvoja i povijesni hrvatski usud-iseljavanje.

Narod.hr: Neumorno ponavljate kako je demografska problematika ključ hrvatske budućnosti. Možete li pojasniti pozitivan i negativan scenarij te budućnosti?

Demografska je problematika najvažnije pitanje hrvatskog razvoja, budućnosti i opstanka, a hrvatsko je iseljeništvo posebno bogatstvo na koje bi se svaka razumna hrvatska vlast trebala osloniti. Kome to može biti sporno? Pozitivnim bi scenarijem mogli nazvati prihvaćanje irskog modela demografske revitalizacije i povezivanja sa svojim iseljeništvom i usmjeravanja prema toj problematici ključnih sustava poticajnog razvoja. Prije svega tu mislimo na porezni sustav, novu organizaciju prostora, decentralizaciju državne uprave, razlikovanje značenja pojedinih hrvatskih prostora, razlikovanje značenja djelatnosti temeljenih na hrvatskom prostornom potencijalu, razlikovanje značenja obitelji prema brojnosti i slično. Uostalom, to je primjereno zemlji s više stanovnika u iseljeništvu, nego u domicilnom prostoru i zemlji u kojoj se odluke donose primarno u interesu vlastite populacije.

Negativan su scenarij nedavno objavili UN-ovi i Lancetovi stručnjaci.

  • The Lancet – Hrvatska 2100. godine 1,62 milijuna stanovnika 

Lancet je vodeći neovisni svjetski opći medicinski časopis, međunarodne pokrivenosti u kojem se razmatraju svi aspekti ljudskog zdravlja s izvornim istraživanjima visokog standarda i strogim recenzijama. Objavom u radu Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study, 14.7.2020. godine, procijenjeno je svjetsko i hrvatsko stanovništvo 2100. godine.    

  • Ujedinjene nacije – Hrvatska 2100. godine 2,60 milijuna stanovnika (S. Š., 7dnevno, 31.7.2020.).

Svi smo se zapitali je li to uopće moguće? Moguće je uz ovakve trendove i pokazatelje izumiranja i demografskog nestanka i nevjerojatnu indolentnost izvršne vlasti prema budućnosti vlastitog naroda. Razina ovakvog demografskog sloma otvara supstituciju prostora i limitira svaki smisleni razvoj. Svatko onaj koji ne sagledava kauzalnost i projekcijski nastavak ne može razumjeti predviđanja stranih stručnjaka, ali zato postoji znanost. Koja ipak ne može objasniti političku indolentnost. Osim ako nije slučajna.

Narod.hr: Zašto se Hrvatskoj sve to događa i postoji li način zadržavanja dostojanstva ratnog pobjednika prema svima?

Hrvatskoj se ovo događa zato što nema nacionalnu razvojnu strategiju podignutu na razinu ustavnih obaveza, zato što izvršnu vlast formira isključivo iz stranačkih redova, zato što ne uvažava svoj prostorni i ljudski potencijal, zato što drži razmak prema svom iseljeništvu, zato što se ključne odluke ne donose u interesu hrvatske populacije, zato što ne shvaća kako budućnost donose djeca i mladi, zato što podliježe interesima okruženja, zato što ne slijedi idealizam postavljen pri oslobađanju zemlje i dohvatu nogometnog Olimpa…zato što se ne postavlja dostojanstveno kao pobjednik prema sebi i drugima. I puno još toga zato u vremenima koje se ipak mijenjaju. Kao i uvijek.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Podržite nas! Kako bismo Vas mogli nastaviti informirati o najvažnijim događajima i temama koje se ne mogu čitati u drugim medijima, potrebna nam je Vaša pomoć. Molimo Vas podržite Narod.hr s 10, 15, 25 ili više eura. Svaka Vaša pomoć nam je značajna! Hvala Vam! Upute kako to možete učiniti možete pronaći OVDJE

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr dopušteno je registriranim korisnicima. Čitatelj koji želi komentirati članke obavezan se prethodno upoznati sa Pravilima komentiranja na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr te sa zabranama propisanim člankom 94. stavak 2. Zakona o elektroničkim medijima.