#Centar za ženske studije

(VIDEO) Na čelu UN-ove radne skupine Hrvatica – za koju je spol biološka, a...

"Živimo u vrlo izazovno doba porasta fundamentalističkih i ekstremističkih pokreta, populizma i političkog konzervativizma kao i rastuće nejednakosti, s negativnim učincima na prava žena"

Inicijativa s Filozofskog fakulteta poziva rektora Borasa da na Plenumu objasni odnos prema protustaturnim...

Rektora Borasa pitaju i na temelju kojih statutarnih i zakonskih ovlasti rektor može raspustiti Studentski zbor neke od sastavnica Sveučilišta i je li članove Senata temeljito informirao o čemu se radi, kako bi mogli donijeti kvalificiranu odluku.

NAJNOVIJE