Dr. Željka Markić: Maknite sve što se odnosi na rodnu ideologiju i potpišimo Istanbulsku konvenciju

Foto: snimka zaslona

U emisiji Poligraf na Hrvatskom radiju u petak su gostovale dr. Željka Markić, predsjednica udruge U ime obitelji, Sandra Benčić iz Centra za mirovne studije, SDP-ova Sabina Glasovac i europarlamentarka Ivana Maletić (HDZ). Tema emisije bila je Istanbulska konvencija i njena ratifikacija.

> Pročitajte komentare – javnost protiv ratifikacije Istanbulske konvencije i nametanja “rodne ideologije” hrvatskom društvu!

Hoće li Hrvatska ratificirati Istanbulsku konvenciju, dovodi li ona u pitanje tradicionalne, obiteljske vrijednosti ili spriječava nasilje nad ženama, promovira li rodnu ideologiju ili ukida stareotipe bila su pitanja postavljena gostima.

Prva je odgovorila dr. Željka Markić:

“Nama je sporno to što se na jednom području koje je izuzetno važno, a to je područje zaštite žena i djece, uvodi nešto što nije potrebno uvoditi da bi se osiguralo najbolju zaštitu žena. Radi se o rodnoj ideologiji koja je konstrukt koji tvrdi da mi nismo određeni kao muškarci i žene spolom, već da se radi o društvenoj konstrukciji koja ustvari kroz različite mehanizme unutar društva nas čini muškarcima ili ženama. U ime obitelji smatra da je u interesu žena i djece osigurati sve mehanizme zaštite od nasilja, sve ono što pokrivaju postojeće Međunarodne konvencije i dobre zakone koje Hrvatska već ima, ali je nedopustivo da se pod izlikom brige za zlostavljane, one koji su najslabiji i najviše trepe ugurava ideološka borba, nameće rodna ideologija, koja u stvari mijenja društvo i u konačnici škodi i ženama i djeci. Mi ne želimo da se kroz Istanbulsku konvenciju otvore mogućnosti da se u školama djecu uči o tome da je njihov spol društveni konstrukt. Mi ne želimo da se u Hrvatskoj kao u Kanadi muškarac koji kaže da je žena može koristiti ženski wc. Mi ne želimo da se svi ti postupci koji u konačnici svima škode uvode kroz nešto što pozdravljam – zaštitu žene i djece. U Slovačkoj su na vlasti socijalisti i odlučili su odgoditi ratifikaciju Istanbulske konvencije nakon argumentirane društvene rasprave.. Koja je korist za društvo da se kroz ove mehanizme zaštite žena podmeće rodna ideologija?.”, rekla je dr. Željka Markić.

> 8 činjenica koje trebate znati: Kako rodna ideologija šteti djeci?

Sandra Benčić je na to komentirala: “Kao prvo, rodna ideologija ne postoji, postoji nešto što se naziva rodna teorija, što se izučava kao znanstvena disciplina, kao prihvaćeni koncept rodna ideologija ne postoji. Taj konstrukt i taj pojam je izmišljen unutar katoličke Crkve da bi se cijeli jedan set ženskih i ljudskih prava te prava LGBT osoba nazvao jednim imenom i da bi se zapravo samim tim pojmom tim svim pravima dala jedna karakteristika zvana teorija urote da se pomoću ljudskih prava uvodi nešto drugo, a ne znamo točno što. Spol kao biološka karakteristika, a rod kao društvene uloge se razlikuje samo po tome da primjerice ako sam ja biološki spolno određena da mogu roditi dijete i biti majka, da to ne znači nužno da su time meni biološki predodređene određene uloge, primjerice da ja ne mogu raditi, da se ne mogu školovati, glasovati itd. To što sam biološki žena, ne smije uvjetovati određene društvene konstrukcije oko toga mogu li ja biti ravnopravna s drugim članovima društva ili ne. To je jedina osnovna razlika između spola i roda. Kad govorimo o rodnim ulogama, govorimo vrlo često o svim onim konstruktima koji jesu predrasude i stereotipi što je takozvano žensko mjesto u društvu. Ova konvencija ne uvodi ništa novo jer pojam roda postoji i u Hrvatskom pravnom sustavu, ali isto tako upravo pitanje nekakvih bioloških predodređenosti i društvenih uloga ta dva pojma razlikuje. Ova konvencija stavlja pozitivnu obavezu državama da iza svake te norme koju potpisuju mora stajati određeni budžet kojim će se te norme staviti u funkciju. Prvenstveno tu mislimo na ono što Hrvatskoj fali, a to su sredstva za autonomna ženska skloništa kojih nema dovoljno, kao i telefonske linije dostupne 24 sata dnevno. Bitna stvar, ova konvencija omogućava državama članicama da iste te norme, ako žele primijene na sve druge žrtve nasilja, ne samo na žene i djevojčice što je izrazito važno jer su dječaci isto žrtve kao i djevojčice.”, kazala je Benčić.

> Prof. Matko Marušić: Rodna teorija je protuznanstvena i o njezinoj utemeljenosti treba se očitovati ministrica Divjak

Dr. Željka Markić je pojasnila rodnu ideologiju kao ‘konstrukt’: “To je jedna teorija koja negira biološke razlike između muškaraca i žena, psihološke, emocionalne koje su elaborirane i znanstveno dokazane. Gospođa (Sandra Benčić) je pomiješala niz stvari, dovodi u pitanje pravo žena na glasovanje, pravo žena da su zaposlene, da ne moraju rađati djecu, pa to su temeljna ljudska prava, ona su već zaštićena brojnim zakonima i konvencijama. Ovdje se radi o tome da se pokušava nametnuti jedan konstrukt o tome da spol, tj. da smo mi muško ili žensko, nije biološka činjenica već je društveno uvjetovan. Ono što se želi kroz rodnu ideologiju, a to već vidimo u brojnim državama (gdje je rodna ideologija već nametnuta) – da se kroz obrazovni sustav na primjer podučava djecu kako mogu birati – jesu li muško ili žensko. Znanstvena istraživanja pokazuju da je to štetno. Postoji jedan mali broj djece koji su bolesni i trebaju se liječiti hormonskim putem i psihijatrijskom pomoći. Mi se svi slažemo da žene i djecu treba zaštititi od nasilja. Ono što ja mislim jest da treba bolje provesti konkretnu zaštitu žena u Hrvatskoj, učinkovito providi zakone. Mi, koji smo ovdje u studiju, ne slažemo se rodne ideologije. Ja sam ovdje podvukla žutim markerom dijelove u Istanbulskoj konvenciji koji uvode rodnu ideologiju. Ako se ovdje ne radi o nametanju političke, feminističke ili neke druge agende, pa ajmo se dogovoriti, izbacimo ove dijelove oko roda koji su sporni, idemo zaštititi žene i djecu svim drugim člancima Istanbulske konvencije! Ali, očito je da se ne radi o brizi za žene i djecu, već o nečem drugom. Vi ste sada (gđa Benčić) opet pričali o novcima (potrebnim za zlostavljane žene i djecu). Koliko ima kuća za zaštitu žena u Hrvatskoj? – upitala je dr. Markić Sandru Benčić.

“Ima ih apsolutno nedovoljno, ne znam točno koliko ih ima”, odgovorila je Benčić.

> Dr. Željka Markić u emisiji Poligraf o Istanbulskoj konvenciji

Dr. Markić na to je kazala kako u Hrvatskoj ima 16 skloništa za žene i djecu koja su u 2015. dobivala novac iz proračuna Republike Hrvatske.

> Što je Istanbulska konvencija, koju je željela Vlada Zorana Milanovića, a čiju ratifikaciju najavljuje Plenković?

SDP-ova Sabina Glasovac za Istanbulsku konvenciju je rekla da je nužna njena ratifikacija. “Posljednjih dana smo svjedoci da Hrvatska gubi bitku po pitanju nasilja nad ženama. Borba šakama prema ženama, novinarima, postala je u nekim političkim strankama sredstvo komunikacije, nešto što se podrazumijeva i što je normalno. Istanbulska konvencija definira nasilje nad ženama kao kršenje ljudskih prava i kao oblik diskriminacije i skretati pozornost na neke po meni marginalne teme, odnosno tražiti razlog zašto se ovako važan dokument ne bi trebao implementirati u Hrvatskoj za mene nije nešto što radi u korist ženama, žrtvama nasilja. Istanbulska konvencija želi državama članicama EU postaviti standard zaštite žena i djevojčica na način da se nasilje prevenira, a ukoliko do njega već dođe da se pruži sva potrebna pravna i psihološka pomoć. Propisani su točni standardi na koji način omogućiti veći broj mjesta u skladištima za žene i obvezuje državu članicu da se pridržava svega onoga što je potpisano u Istanbulskoj konvenciji i da za to koristi financijska sredstva.”, kazala je Glasovac.

> Ivan Munjin: Građani su u javnoj raspravi vrlo jasno poručili – NE ratifikaciji Istanbulske konvencije

“Ne slažem se s tvrdnjom da mi već imamo dokumente, zakone, pravni okvir koji žene dovoljno štiti, jer da ga imamo ne bi bila ovakva izvješća kakva danas imamo. Što se tiče rodne ideologije u RH posotji nacionalni dokument koji se zove Nacionalni plan za ravnopravnost spolova. Primjerice u kojem je ta rodna jednakost definirana, u tome niti jedna politička stranka nije vidjela ništa sporno i nema u tome ništa sporno. Postoje i neki zakoni koji su doneseni u vrijeme Ive Sanadera gdje se također rodna jednakost pojavljuje kao termin, kao nešto što je uvriježeno i to nikada nitko nije dovodio u pitanje. Mislim da je skretanje pozornosti na ovakva podmetanja, da se kroz Istanbulsku konvenciju želi podmetnuti rodna ideologija gdje će dječaci glumiti djevojčice i obrnuto, je stvaranje imaginarnih razloga da se ne uvede konvencija. Ne znam kome je u interesu da se ne ubrza i poboljša borba protiv nasilja nad ženama. Ne mogu vjerovati da postoje strukture ljudi u ovoj državi koji imaju nešto protiv ovog dokumenta i koji iza svega vide nešto crno, vode ideološke ratove dok nam zemlja stoji, dok nam djeca borave u obrazovnom sustavu koji nije suvremen i koji ih ne priprema za život. Ne znam zašto usporavamo neke procese koji su važni za Hrvatsko društvo.” rekla je Sabina Glasovac.

> Tko su HDZ-ove Dubravka Šuica i Željana Zovko koje su u Europskom parlamentu glasovale za Istanbulsku konvenciju?

Voditelj emisije upitao je Ivanu Maletić zašto je bila suzdržana kada se glasovalo u Europskom parlamentu za Istanbulsku konvenciju.

“Puno je toga vezano za tu konvenciju. To je konvencija Vijeća europe za države članice, ne Europske unije. Dakle nije u pitanju 28 država članica već 47 država članica. Donesena je 2011. godine u 5. mjesecu a do sada ju je ratificiralo 24 države. Od toga 14 država članica Europske unije. Jako puno vremena je prošlo od 2011., a sad je 2017. Mislim da je stvar jednog razumnog dijaloga i da trebamo pristupati jedni drugima s poštovanjem, a ne stalno s predrasudama i svađama. To je ono što sam ja vidjela u našem društvu, ali ne i u Europskom parlamentu.”, rekla je Maletić.

> Posljedice rodne ideologije: ‘Transrodni’ muškarac napastvovao žene u skloništima za žene u Torontu

Vi ste ipak bili suzdržani. Jel se govorilo u predsjedništvu o ovom dokumentu?, upitao je voditelj emisije.

“Mi još u tijelima stranke nismo raspravljali o Istanbulskoj konvenciji. Zapravo se događa redoslijed koji se i treba događati. Prvo je išlo u javnu raspravu, nakon toga ćemo raspravljati u tijelima stranke. Istanbulska konvencija je kod nas potpisana 2013. godine. Tada je bila vlada Zorana Milanovića koja nije ratificirala u tom periodu. Da su ratificirali u tom periodu mi bi kao stranka sigurno proveli javnu raspravu kroz naše odbore, a onda temeljem navedene javne rasprave proveli raspravu na tijelima stranke. U ovom slučaju mi smo na vlasti, javna rasprava se provodi kroz ministarstvo, a onda ćemo na tijelima stranke o tome dalje raspravljati.”, objasnila je Maletić.

> Zamke rodne ideologije (3.): Muškarac Fallon Fox zadao svojoj ženskoj protivnici potres mozga i prijelom orbite

Zašto ste bili suzdržani? Katolička Crkva je vrlo rezervirana prema ovom dokumentu, to je dokument koji je pravno nadređen domicilnom zakonodavstvu, jel tako? Znači on može derogirati neke dijelove domaćeg zakonodavstva ako se donese. Zašto ste vi bili suzdržani? ponavlja pitanje voditelj.

> HBK pozvao zastupnike u Hrvatskom saboru da glasuju protiv ratifikacije Istanbulske konvencije

“Zbog tih različitih elemenata u konvenciji koji me stavljaju u tu poziciju. S jedne strane sam apsolutno za nultu toleranciju na nasilje nad ženama i u obiteljima. To je nešto za što moramo napraviti i više od onog što se traži u konvenciji. Kad je u pitanju nezaposlenost mladih, što je ogroman problem na razini EU, donesena je posebna inicijativa i linija u europskom proračunu i daje se jasan signal državama članicama da moraju provoditi aktivnosti i financirati sve aktivnosti kojima će se umanjiti problem nezaposlenosti mladih. Nasilje u obiteljima je isto tako veliki problem na razini cijelog društva.” Zašto Europska unija nema posebnu liniju u proračunu da da dodatni signal državama članicama želimo li se zaista boriti protiv toga, a ne nakraju da se ona postavlja kao jedna dimna zavjesa, da države ratificiraju Istanbulsku konvenciju, a zapravo se u praksi ne dogode nikakvi pozitivni pomaci u zaštiti žena i djece. Što se tiče pitanja roda, meni je zaista apsurdno da pojedinačni slučajevi postaju univerzalna definicija. Tako je i u ovom slučaju bilo rečeno da neke stranke toleriraju nasilje nad ženama jer postoje pojedinci koji su nasilnici i koje treba zaista liječiti, u krajnjem slučaju zatvoriti. Ono što mi zdrav razum govori kad čitam i gledam je činjenica da postoji definicija roda koja nije usklađena s međunarodno priznatom definicijom. Inače, uobičajeno je da kad Vijeće europe donosi konvencije i dokumente da se oslanja na poznate i međunarodno priznate definicije. Baš u ovom dokumentu to nije slučaj i baš u ovom dokumentu se od pojedinačnog radi univerzalna definicija.”, objasnila je Maletić.

> (VIDEO) Luka Mlinarić: Istanbulskom konvencijom stvara se spin da je sve ono što predstavlja muškost, odnosno ženskost- stereotip, a ne prototip

Ovaj dokument podržava premijer Plenković, jel se stvara neka fronta neke desnice u HDZ-u?, upitao je voditelj.

> Promjena spola više nije uvjet za nastup transrodnih osoba na Olimpijskim igrama

“To mi je smiješno. Znači, ako imamo različita razmišljanja odmah su neke fronte, krivi stavovi, pa to je pitanje demokracije. U Europskoj pučkoj stranci smo imali različite stavove o tome, svi smo iznijeli svoja razmišljanja.”, kazala je Ivana Maletić.

Sabina Glasovac je rekla kako joj je žao što je SDP propustio ratificirati Istanbulsku konvenciju te joj je čudno da u HDZ-u nisu razgovarali o ratifikaciji Istanbulske konvencije kada je već premijer prije nekoliko mjeseci objavio da će se ratificirati konvencija. “Valjda premijer ne iznosi svoj osobni stav, već stav stranke, to su ozbiljne stvari.”

Glasovac je napomenula i kako je potrebno sankcionirati nasilnike u političkim redovima ukoliko imamo saznanja da postoje naslinici, a ne ih dodatno nagrađivati, rekla je Glasovac dajući za primjer nasilje Požeško-slavonskog dožupana kojemu se usprkos nasilju dalo povjerenje za novu kandidaturu.

Dr. Željka Markić je rekla da uvijek postoji mogućnost da se poboljša zakon, da se donese pravni okvir koji onda omogućuje društvu da djeluje u onom smjeru u kojem su njegove vrijednosti, a to je zaštita svake žene i svakog djeteta. Naravno da treba unijeti još poboljšanja. Na primjer da pedofili u Hrvatskoj ostaju u registru pedofila i nakon pet godina, da im se ne može smanjiti kazna jer se u zatvoru, kad su u okruženju odraslih osoba ponašaju uzorno. Ali, nije prihvatljivo da se upravo te žrtve nasilja iskorištava za „guranje“ nečega oko čega se svi ne slažemo. Jako je važno razumijeti da je zaštita žena u Hrvatskoj isto jedan lukrativni biznis. U 2015. godini 16 skloništa za žene je dobilo ukupno iz proračuna 11 milijuna kuna. Kada smo napravili analizu nekoliko tih udruga, u njima su najveći dio tih sredstava utrošili na plaću, a ne na žene kojima se ovdje pruža pomoć.

> Novi zakon u Kanadi: Roditeljima će oduzimati djecu ako ne pristaju na njihov “rodni identitet” i “seksualnu orijentaciju”

Sandra Benčić upadala je u riječ negirajući riječi dr. Markić.

Dr. Markić upitala ju je zanima li je korupcija te nastavila: “Ako se pokaže da se najveći dio sredstava od 11 milijuna kuna tih 16 udruga troši na plaće koje su natprosječno visoke onda je to problem. U Odboru za ravnopravnost spolova su također zatražili da se izvrši analiza načina trošenja državnog novca. Mi smo za to da se oduzmete svim organizacijama pa i udruzi U ime obitelji sve što smo mi dobili od države za financiranje naših projekata i uzmite si što su vaše udruge dobile i dajmo sve konkretnim osobama, ženama koje su pretučene i nemaju posao. Ako mi govorimo da ćemo kroz Istanbulsku konvenciju povećati novac za žene i djecu, a ne za vaše prijateljice i njihovu veliku plaću onda sam ja za to da se provede analiza utrošenog kroz zadnje četiri, pet godina, da se vidi omjer novca koji se koristi na plaće, a koji novac ide ženama i djeci.

> Prof. Marušić: Osnove rodne teorije i što je Robert Bajruši lagao o njoj

Benčić je rekla kako postoji kontrola toga i kako oni objavljuju sva financijska izvješća unazad deset godina na svojim stranicama.

“Žene su žrtve nasilja jer postoji predodžba i društveni konstrukt da žene moraju biti poslušn i muškarac koji vrši nasilje nad ženom bilo psihičko ili fizičko, on polazi upravo iz te pretpostavke da je žena ta koja treba ili njega slušati ili će je on dovesti u red. To nije spolna karakteristika već pitanje rodnih uloga. Iz toga razloga ova konvencija propisuje da se upravo takvi konstrukti kroz edukaciju, prevenciju i kroz zaštitu žena miču iz društvenog prostora.”, rekla je Benčić.

> Dječak koji se osjećao kao djevojčica požalio zbog hormonske terapije: Zapravo sam se osjećao ugodno u vlastitom tijelu

Na komentar slušateljice o tome kako nije dobro nikome suditi, dr. Markić je odgovorila da ona nikome sigurno ne sudi.

“Ja sudjelujem u javnoj raspravi oko toga na koji način mi kao društvo možemo pomoći ženama i djeci koja su zlostavljana. Sustav nije učinkovit, on ne radi dovoljno da pomogne ženama i djeci. Slušateljica se pozvala na papu Franju, no on je vrlo jasno osudio rodnu ideologiju u više navrata i naglasio je da ona predstavlja moderni oblik kolonizacije zemalja i naroda kojima se nameću kulturološke promjene upravo kroz ovakve oblike konvencija kao što je Istanbulska konvencija. Udruga U ime obitelji je dala zakonski prijedlog za zaštitu žena koje moraju raditi nedjeljom u Hrvatskoj, bez da im se gotovo išta za to plati. Naravno, zlostavljane žene i djeca su hitno stanje, nešto što se mora odmah riješiti najučinkovitijim mjerama, ali postoji niz drugih društvenih problema kroz koje su žene diskriminirane. Najveći postotak problema koji se prijavlju vezano za radno pravu su vezani za porodiljne dopuste – žene koje žele koristiti porodiljni, žene koje žele otići doma dojiti svoje dijete, a što im zakon omogućuje, a ne mogu, žene koje žele ostati trudne sa svojim drugim ili trećim djetetom, ne mogu jer će joj poslodavac zbog toga dati otkaz. Žene koje su otišle na porodiljni, vrate se na posao na niže plaćeno radno mjesto od onog koje su imale prije. Mi imamo cijelu jednu lepezu za koju se zalažemo da se promijeni u Hrvatskoj, ali odbijamo da se uvođenjem rodne ideologije kroz jednu zakonski obvezujuću konvenciju nameće cijelom društvu i ženama jedan ideološki konstrukt koji nema za cilj štititi žene već upravo suprotno”, zaključila je dr. Markić.

> Škotska uvodi “rodno neutralne” zahode u sve škole: Hoće li premijer Plenković ratifikacijom Istanbulske konvencije nametnuti isto?

Sandra Benčić je kazala kako se ljude plaši rodnom ideologijom i kao cilj te ‘politike straha’ imamo nešto kao Obiteljski zakon u kojem je definicija obitelji izašla van prije tjedan dana. “Definicija je postavljena tako da su tu samo muškarac, žena i dijete, a gdje su tu bake i djedovi i druga rodbina. Tako to izgleda kada ljudi vrlo klerikalnih stavova uređuju zakone u RH”, rekla je Benčić.

> Zamke rodne ideologije (1.): ‘Žene koje su bili muškarci’ gaze ženske sportašice

Voditelj je upitao dr. Markić je li ona odgovorna za taj zakon kao što u nekim novinama piše.

> Zamke rodne ideologije (2.): Je li pošteno ili čak sigurno da se biološki muškarci natječu protiv žena?

Dr. Markić je rekla kako i ona svašta čita o sebi u novinama i da nije sudjelovala u radnoj grupi za izradu Obiteljskog zakona. “Jako mi je drago da definicija obitelji uključuje one za koje se najviše treba brinuti jer su najnemoćniji, a to su djeca. Pa da, obitelj su mama, tata i djeca, djedovi i bake su porodica, a onda svi drugi rođaci i oni koji čine bogatstvo obitelji su svojta i tako dalje.”, kazala je dr. Markić.

Cijelu emisiju s HRT-a možete pogledati ovdje:

Podržite nas! Kako bismo Vas mogli nastaviti informirati o najvažnijim događajima i temama koje se ne mogu čitati u drugim medijima, potrebna nam je Vaša pomoć. Molimo Vas podržite Narod.hr s 50, 100, 200 ili više kuna. Svaka Vaša pomoć nam je značajna! Hvala Vam! Upute kako to možete učiniti možete pronaći OVDJE

Izvor: narod.hr/hrt